Μορφωτικος-Πολιτιστικος Συλλογος Σιατιστας
Lock
Αρχική

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

Ψήφισμα με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της αγαπημένης μας Μεγάλης Ευεργέτιδας του Συλλόγου

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

 
// no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); /** * * pagination_list_footer * Input variable $list is an array with offsets: * $list[limit] : int * $list[limitstart] : int * $list[total] : int * $list[limitfield] : string * $list[pagescounter] : string * $list[pageslinks] : string * * pagination_list_render * Input variable $list is an array with offsets: * $list[all] * [data] : string * [active] : boolean * $list[start] * [data] : string * [active] : boolean * $list[previous] * [data] : string * [active] : boolean * $list[next] * [data] : string * [active] : boolean * $list[end] * [data] : string * [active] : boolean * $list[pages] * [{PAGE}][data] : string * [{PAGE}][active] : boolean * * pagination_item_active * Input variable $item is an object with fields: * $item->base : integer * $item->link : string * $item->text : string * * pagination_item_inactive * Input variable $item is an object with fields: * $item->base : integer * $item->link : string * $item->text : string * * This gives template designers ultimate control over how pagination is rendered. * * NOTE: If you override pagination_item_active OR pagination_item_inactive you MUST override them both */ function pagination_list_footer($list) { // Initialize variables $lang =& JFactory::getLanguage(); $html = "
\n"; if ($lang->isRTL()) { $html .= "\n
".$list['pagescounter']."
"; $html .= $list['pageslinks']; $html .= "\n
".JText::_('Display Num').$list['limitfield']."
"; } else { $html .= "\n
".JText::_('Display Num').$list['limitfield']."
"; $html .= $list['pageslinks']; $html .= "\n
".$list['pagescounter']."
"; } $html .= "\n"; $html .= "\n
"; return $html; } function pagination_list_render($list) { // Initialize variables $lang =& JFactory::getLanguage(); $html = "
  "; $html .= '
 • «
 • '; // Reverse output rendering for right-to-left display if($lang->isRTL()) { $html .= $list['start']['data']; $html .= $list['previous']['data']; $list['pages'] = array_reverse( $list['pages'] ); foreach( $list['pages'] as $page ) { if($page['data']['active']) { // $html .= ''; } $html .= $page['data']; if($page['data']['active']) { // $html .= ''; } } $html .= $list['next']['data']; $html .= $list['end']['data']; // $html .= '«'; } else { $html .= $list['start']['data']; $html .= $list['previous']['data']; foreach( $list['pages'] as $page ) { if($page['data']['active']) { // $html .= ''; } $html .= $page['data']; if($page['data']['active']) { // $html .= ''; } } $html .= $list['next']['data']; $html .= $list['end']['data']; // $html .= '«'; } $html .= '
 • »
 • '; $html .= "
"; return $html; } function pagination_item_active(&$item) { return "
 •  link."\" title=\"".$item->text."\">".$item->text." 
 • "; } function pagination_item_inactive(&$item) { return "
 •  ".$item->text." 
 • "; } ?> << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
  Σελίδα 1 από 2

  Δολγκηρα

  Η αναστήλωση του Αρχοντικού Δόλγκηρα.

  Η Εφημεριδα

  Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή.(ανανεωμένο)

  Επικοινωνια

  Μαρκίδες Πούλιου
  "ΤΡΑΜΠΑΤΖΕΙΟ – ΤΣΙΠΕΙΟ" ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
  3ος Όροφος
  Σιάτιστα-Κοζάνη
  Τ.Κ. 503 00
  Τηλ: 6946834005
  Email: info@markides.gr
   
  Κείμενα για δημοσίευση
  στο efimeris@markides.gr
   
   

  Τραπεζικός Λογαριασμός

  για τις συνδρομές σας

  ALPHA BANK:

  877/002101- 032489


  και στα ονόματα: Καραμπέρη Πολυξένη, Τσιαούση Περιστέρα, Σιάσιου Βασιλική.
  (Τα ονόματα  δεν έχουν αλλάξει λόγω των Capital Controls)
  Η Σιατιστα

  Τα Αρχοντικα

  Οι εκδηλωσεις μας

   

  Μαρκιδες Πουλιου